Algemene voorwaarden en klantinformatie

Aanwijzing

Geldigheid
Sluiten van overeenkomsten
Herroepingsrecht
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Informatie over online geschillenbeslechting

 1. Geldigheid

  De huidige algemene voorwaarden van Cabane-Vignée (hierna “de verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of een ondernemer (hierna “de klant”) met betrekking tot de producten die door de verkoper op zijn site worden gepresenteerd online en / of met verkoper gesloten diensten De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.

  1. Een consument in de zin van deze voorwaarden is elke natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die zich hoofdzakelijk buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf bevinden. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of vereniging die zich bezighoudt met een rechtshandeling in het kader van de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Sluiten van overeenkomsten

  1. De beschrijvingen van de producten die op de online site van de verkoper worden weergegeven, zijn niet het onderwerp van een bindend bod van de verkoper, maar worden gebruikt om de klant uit te nodigen een bindend bod uit te brengen.
  2. De klant kan het aanbod dat op de online site van de verkoper wordt aangeboden, accepteren via het geïntegreerde bestelformulier. Bovendien verbindt de klant zich ertoe, na de diensten in het virtuele winkelmandje te hebben geselecteerd en nadat hij de digitale bestelprocedure heeft doorlopen door op de knop te klikken om de bestelling te voltooien, om een ​​bindend aanbod te aanvaarden met het oog op de sluiting een koopovereenkomst met de diensten in het winkelmandje als inhoud. De inhoud kan echter niet worden verzonden na acceptatie van de contractuele voorwaarden door het aanvinken van “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd”
  3. De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren door een orderbevestiging schriftelijk of in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen waarmee deze orderbevestiging dus doorslaggevend is, of door de producten te leveren. besteld bij de klant, waardoor de ontvangst van de goederen dus bepalend is, of door de klant te vragen te betalen na ontvangst van zijn bestelling. In ieder geval zal de verkoper een bevestiging van de bestelling naar de klant sturen en aldus uitleg geven over hoe de voorwaarden kunnen worden gedownload of afgedrukt via de functie “Afdrukken”. Indien er meerdere bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand wanneer een van bovengenoemde alternatieven zich voordoet. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen bovengenoemde termijn accepteert, wordt het aanbod afgewezen waardoor de klant niet meer gebonden is aan zijn wijsheidsverklaring.
  4. De acceptatieperiode voor het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag nadat het aanbod is verzonden.
  5. Alvorens de definitieve bestelling via het online bestelformulier van de verkoper te verzenden, kan de klant de eerder ingevoerde gegevens wijzigen met het gebruikelijke toetsenbord en muis. Bovendien kunnen alle ingevoerde gegevens voor het verzenden van de vaste bestelling in een bevestigingsvenster worden bekeken en kunnen ze ook worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.
  6. De sluiting van de overeenkomst is alleen beschikbaar in het Frans.
  7. Het bestelproces en contact vindt alleen plaats per e-mail en door automatische betaling van bestellingen. De klant moet ervoor zorgen dat het opgegeven e-mailadres correct is, zodat berichten die door de verkoper naar dit adres zijn verzonden, kunnen worden ontvangen. De klant moet ervoor zorgen dat deze SPAM-filters geen berichten blokkeren die zijn verzonden door de verkoper of derden die verantwoordelijk zijn voor het betalen van de bestelling.
 3. Herroepingsrecht

  1. Consumenten hebben in principe een herroepingsrecht.
  2. Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsvoorwaarden op de online site van de verkoper.
 4. Prijs en betalingsvoorwaarden

  1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn de totaalprijzen en inclusief eventuele wettelijke omzetbelasting.
  2. De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven op de online site van de verkoper.Wanneer de klant kiest voor betaling als betalingsmethode, is het bedrag onmiddellijk na voltooiing van de overeenkomst verschuldigd.
  3. In het geval van betaling via betalingsmethode “PayPal”, zal de betaling worden gedaan via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a.r.l. Et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden geraadpleegd via Https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/userag
  4. Voorwaarde voor deze betaalmethode is dat de klant in het bezit is van een PayPal-rekening of dat hij er een opent.
 5. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Als de klant optreedt als consument zoals aangegeven in punt 1.2, is de staatswet van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van de partijen waar de klant gewoonlijk verblijft, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale overeenkomsten van verkoop van goederen en de plaats van de rechtbank die bevoegd is voor alle geschillen in het kader van deze overeenkomst, die gericht is op de woonplaats van de klant.
  2. Als de klant optreedt als ondernemer zoals aangegeven in punt 1.2, is het staatsrecht van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van de partijen waar het hoofdkantoor van de verkoper is gevestigd, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale overeenkomsten voor de verkoop van goederen en de locatie van de rechtbank die bevoegd is voor alle geschillen in het kader van deze overeenkomst, die zich richt op de locatie van de statutaire zetel van de verkoper.
 6. Informatie over online geschillenbeslechting

  1. De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar op internet onder de volgende link voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
   Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over de basis van verkoop- of serviceovereenkomsten via internet waarbij de consument betrokken is.